ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

ΑΠΟΝΕΎΡΩΣΗ
Είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιείται για να σώσει ένα δόντι που έχει μολυνθεί με μικρόβια.
Κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης, το νεύρο και ο πολφός απομακρύνονται ώστε το εσωτερικό του δοντιού να είναι καθαρό και σφραγισμένο.
Συνήθως μετά την ενδοδοντικη θεραπεία για την προστασία του δοντιού ακολουθεί μία στεφάνη είτε επένθετo / Onlays.

Ψηφιακο Μηχανημα απονευρωσης
Ψηφιακο Μηχανημα απονευρωσης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: